KİLİTLEME ETİKETLEME SİSTEMİ

KES, enerji ile çalışan makine aksamı ve ekipmanla iş yapan birey(ler)in karşılaşabileceği riskleri minimuma indirmek amacıyla saptanan bir dizi yöntemdir. KES yöntemi,

1. tehlikeli dış enerjinin yalıtımı, ve

2. tehlikeli iç enerjinin kontrolünü sağlayan farklı aşamaları içermelidir.

Etkilenmiş Çalışan – İşi, bakım veya onarımı KES pratikleri çerçevesinde yürütülen makine veya ekipmanı çalıştırmayı ya da kullanmayı, veya bu gibi bakım onarım faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgelerde çalışmayı gerektiren çalışan.

Tanımlar: Yetkili Çalışan – İşini yürütürken, makine aksamı veya ekipman üzerinde çalışan veya bu aksam veya ekipmanın bakımı için KilitlemeEtiketleme sistemi prosedürlerini kullanan kişi. Bu kişi,Yetkili Çalışan olabilmek için gerekli eğitimi almak durumundadır.

Kilit – Yalıtılmış tehlikeli enerji kaynağının yeniden enerji kaynağından beslenmesini fiziksel olarak engellemek amacıyla kullanılan alet.

Enerji Yalıtım Ekipmanı– Enerjinin iletilmesini ve yayılmasını fiziksel olarak engelleyen mekanik aygıt. Örneğin, ayırıcılar, devre kesiciler, hat vanası bunlar arasında sayılabilir.

Enerji Kaynağı – Her türlü elektrik, mekanik, hidrolik, pnömatik (havalı), kimyasal, termal, ya da diğer enerji kaynakları. Ekipman Odaklı KES Prosedürü– Belirli bir ekipmanı kilitlemek etiketlemek ve ona yeniden enerji vermek amacıyla izlenen aşamaları belirten yazılı prosedür.

Tesis/Bakım Kilitleri –Enerji yalıtım aygıtını “kapalı” ya da güvenli pozisyonda kilitlemek yoluyla ekipmanı çalıştırılamaz kılmak için, sarı, “Dikkat – Çalıştırmayın” etiketiyle birlikte kullanılan asma kilitler. Bu kilitler, uzun süreli kapatma halinde, ve ekipmanın aktif olarak onarımı veya bakımı yapılmadığı durumlarda kullanılmaktadır.

Etiket – Yalıtım noktasına iliştirilen, yalıtımın ne zaman ve kim tarafından gerçekleştirildiğini ve yalıtım gerekçelerini belirten etiket.

20 Eylül 2018